CHỨNG NHẬN

Trần Văn Tuấn

Thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia của Trung ương Hội kinh tế Môi trường Việt Nam ghi nhận về những đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nền kinh tế xanh phát triển bền vững.

Top 10 doanh nghiệp Vì môi trường xanh Quốc gia 2018.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Viện tiêu chuẩn chứng nhận của Anh (BSI), chứng minh hệ thống quản lý chất lượng của Stroman đảm bảo các sản phẩm đầu ra đáp ứng được mong đợi của khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được công nhận phổ biến nhất trên thế giới và được chứng nhận bởi Viện tiêu chuẩn chứng nhận của Anh (BSI).

Hệ thống quản lý môi trường

Quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu đối tượng bắt buộc phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng.

Quy chuẩn quốc gia Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn của Quốc gia nhằm quy định về đặc tính kỹ thuật và sử dụng làm chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra.

Tiêu chuẩn Việt Nam

Giải thưởng uy tín do Bộ khoa học & Công nghệ chứng nhận, để đánh giá toàn diện các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế.

Chất lượng quốc gia

Giải thưởng là minh chứng cho những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo, uy tín chất lượng đối với người tiêu dùng của doanh nghiệp sản xuất trên cả nước.

Hàng Việt chất lượng tốt

Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ dành cho những sản phẩm uy tín, chất lượng hàng đầu đất nước.

Thương hiệu quốc gia